Maria's työnohjaus ja terapia

Työniloa - keveämpää oloa - surun jakamista - lisää lempeä parisuhteeseen!

Mitä on työnohjaus?


Työnohjaus on oman työn tutkimista,  arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.  (Suomen työnohjaajat ry:n sivustolla oleva määritelmä)

Mitä työnohjauksessa tapahtuu?

Työnohjaus koostuu useamman tapaamisen prosessista sekä niiden välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamiset kestävät 45 min -1,5 tuntia noin 2-4 viikon välein. Ryhmätyönohjauksessa suositeltava koko on 3-6 henkilöä. 

Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö, myös esihenkilö.

Työnohjaus on luottamuksellista. Jokaisella osallistujalla on oikeus itse määritellä, mitä ja miten yksityiskohtaisesti hän kertoo asioista. Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. 

Ohjaaja ei anna suoria neuvoja, vaan auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään itse mkielekkäät ratkaisut työn sujuvuuden parantamiseksi. 


Miten työnohjaus vaikuttaa?

* Työn laatu ja asiakastyytyväisyys paranevat

* Ammatillinen identiteetti vahvistuu

* Työssä jaksaminen paranee, poissaolot vähenevät

* Työyhteisön ilmapiiri paranee

* Perustehtävä kirkastuu

* Esimiestyö ja johtaminen kehittyvät


Tervetuloa työnohjaukseen!