Maria's työnohjaus ja terapia

Työniloa - keveämpää oloa - surun jakamista - lisää lempeä parisuhteeseen!


Ristiriidat lähisuhteissa


Sydäntä raastavia ovat tilanteet, joissa perheenjäsenten kanssa ei koskaan löydy yhteisymmärrystä ja mahdollisuutta kunnioittavaan kohtaamiseen. Näitä tilanteita voi syntyä parisuhteen lisäksi esim. suhteessa omiin vanhempiin,  sisaruksiin tai aikuisiin lapsiin.


Joskus yhteinen historia näyttäytyy saman perheen sisällä aivan eri tavalla, Tällöin yhteydenpito saattaa kärjistyä toistuviin konflikteihin, mistä seuraa pitkäaikaista psyykkistä stressiä ja kuormittumista. 


Yhteydenpidon harventaminen tai katkeaminen kokonaan ei koskaan ole helppo ratkaisu. Siihen voi liittyä toistuvia haastavia tilanteita esim. perhejuhlien tai juhlapyhien yhteydessä. 


Terapeutin kanssa voi miettiä erilaisia vaihtoehtoja, jotta elämää olisi hieman helpompaa jatkaa eteen päin näistä kipeistä kokemuksista huolimatta.